Bruksområder

Strømleveranse

Gjennom "intelligent" måling og overvåking kombinert med et omfattende utvalg av strømkvalitetsløsninger, gir vi kunden muligheten til å ha full kontroll over hele rutenettet.

Våre løsninger er rettet til å hjelpe elektriske kraftprodusenter å distribuere alle sine ressurser enkelt og effektivt.

Dette sikrer interoperabilitet av alle systemer innenfor rutenettet, optimaliserer elektrisk kraftproduksjon, gir kontinuerlig effektkvalitetsovervåking med uovertruffen nøyaktighet, og bidrar til å redusere sårbarheten av hele nettverksmiljøet.

Helse og sikkerhet

Strømbrudd er blitt et mer vanlig fenomen, hovedsakelig på grunn av en økning i produksjon, etterspørsel og forsyning av elektrisitet.

Dette har også medført til spenningsustabilitet, noe som igjen innehar farlige konsekvenser for sektorer som trenger å opprettholde strøm til enhver tid, bl.a. for å beskytte liv og helse samt verdifullt og sensitivt utstyr. Spesielt innenfor helsesektoren er dette et livskritisk aspekt som i verste fall kan bety forskjellen mellom liv og død.

Våre verktøy er med på å sikre stabil strømkvalitet til livskritiske installasjoner.

Industri

Gjennom effektiv styring og analyse, vil våre løsninger sikre deg stabil strømkvalitet, uavhengig av bransje og leveranseprofil.

Våre systemer sørger for å gi deg den nødvendige trygghet i monitorering og analyse av nødvendig strømkvalitet og leveranse til ditt produksjonsutstyr. Samtidig sørger våre løsninger for å redusere vedlikeholdskostnader, redusere nedetid, få maksimal utnyttelse av strømtilførsel og som følge av dette, redusere kostnader og gi bedre strømøkonomi.

Kort sagt – sikre at produksjonsmål blir nådd, gjøre effektiv bruk av tilgjengelig ressurser, oppnå forutsigbarhet og sikre kontinuerlig strømkvalitet.