Om selskapet

PQE AS
- løsninger for overvåking og beskyttelse

Sikkerhet og kvalitet er viktig - også når det gjelder strømforsyning. Mange hendelser kan unngås med det riktige utstyret installert.

Vi leverer meget avansert måleutstyr for å overvåke strømforsyningen og eget forbruk.

Måleutstyret kan installeres permanent eller mobilt utstyr kan settes opp for å overvåke i kortere eller lengre perioder.

Hendelser kan forklares ved at man i ettertid kan ta ut detaljert informasjon om hvordan strømforsyningen var på hendelsestidspunktet.

Loggeutstyret kan også kobles opp mot vår database og overvåkes via internett.