Spesifikasjon INVESTIGATOR

Basert på PQSCADA data beregning, behandling og konfigurasjon, gir INVESTIGATOR en umiddelbar oversikt av alt som skjer i nettverket. Programvaren har følgende analyse og overvåkingsverktøy:

TREND DIAGRAM
Identifiserer, overvåker og analyserer den PQ data i detalj over et bredt område av elektriske parametere til enhver tids valgte intervall.

Dette er et av de viktigste undersøkende verktøy for PQ, og den er utstyrt med alle de funksjoner som enkelt kontrollerer, sammenligner, zoome inn og ut på alle PQ detaljer.

SPEKTRUM DIAGRAM
Viser hele spekteret av harmoni opp til 511TH i et ønsket tidsrom basert på valgt parametere. Denne informasjonen er avgjørende ikke bare for harmonisk representasjon, spenning, strøm og strømharmoni, men også for analyse av eksterne nettverksforstyrrelser som f.eks. kraftlinje kommunikasjon.

HENDELSESDIAGRAM
Viser en tabell over begivenhetene som er kontinuerlig registrert av enheten i henhold til enhetens "Power Quality Compliance" og brukerdefinerte konfigurasjoner.

"Power Quality Compliance" er et sett med parametere som er basert på forhåndsdefinerte intervaller eller hendelser.

Inkluderer også systemdiagram med muligheten for mer enn 50 brukerdefinerte parameter, og 140 forhåndsdefinerte parameter som f.eks.:

  • Strømbrudd
  • DSP synkronisering
  • Kommunikasjonssvikt
  • Brukerhandlinger etc.

STATISTIKK
Tilbyr bl.a.:

DATABLAD

Klikk på lenken over for å laste ned komplette spesifikasjoner for våre produkter/løsninger.

<--  PRODUKTSIDE