Spesifikasjon PQSCADA

Programvaren har blitt utviklet spesielt for å administrere alle aspekter av PQ data. Programvaren utgjør hjertet av våre tekniske anlyseverktøy og kan kobles til et uendelig antall enheter. Strømmen av PQ data kan beskrives som følger:

NEDLASTING
Samler alle bølgeform data som har vært kontinuerlig spilt i et komprimert ZIP-filformat.

PROSESS
Dataene er bearbeidet og tilrettelagt for rask tilgang og lagring. Et bredt spekter av elektriske parametere er da beregnet på grunnlag av de rådata.

De omorganiserte rådata, og de beregnede parametre med statistikk inkludert, blir lagret og tilgjengelig på nett for senere oppslag og analyse.

LEVERANSE
All elektriske informasjon, inkludert hendelsesr og alarmer/notiser kan leveres over en rekk kommunikasjonsgrensesnitt.

Denne funksjonen inkluderer eksport av date og rapporter i en mengde forskjellige formater som:

  • Comtrade
  • PQDIF
  • CSV
  • RTF
  • HTML
  • PDF etc .
SYNLIGGJØRING

Detaljerte data kan enkelt analyseres av en rekke klienter på ethvert sted. INVESTIGATOR programvaren gir et umiddelbart, helhetlig og forståelig bilde av alt som har skjedd i nettverket.

DATABLAD

Klikk på lenken over for å laste ned komplette spesifikasjoner for våre produkter/løsninger.

<--  PRODUKTSIDE