Spenningskontroll

EQUALIZER-TURBO

EQUALIZER-TURBO

 

Løsningen gir en gjennomstrømnings kompensasjon for alle tre fasene på 0.3pu og spenningsdip ΔU 70% for en typisk varighet på 2 sekunder, uten begrensninger på spenningsstigninger.

Det er også mulig å angi en enda lengre varighet for å møte individuelle krav til produksjon.

Gjennomstrømningsmuligheten løser enkelt nesten alle spenningsforstyrrelser. I tillegg gjennoprettes spenningen til 1.0pu av sin nominelle verdi (+ -15%).

På grunn av uavhengige fase kompensasjon, kan løsningen korrigere hver fase nøyaktig og selvstendig. 

Løsningen leveres med integrert programvare for overvåking, varsling av hendelser og med mulighet for ekstern tilkobling.

  • Tre-fase 0.3pu kompensasjon for gjennomstrømning
  • Effektiv redusksjon av spenningssvingninger
  • Kompenserer for 2 sek. eller andre unike innstillinger
  • Gjenoppretter spenning til 1.0pu av nominell verdi
  • Uavhengig og nøyaktig fasekorreksjon
  • Støtter analyseprogramvare
  • Støtter ekstern tilkobling og overvåking

EQUALIZER-RT

EQUALIZER-RT

 

Løsningen er et fritt statisk kompensasjonssystem som er modifisert for å øke leveransen av kVA- kapasitet for korttidsspennings applikasjoner. Den er spesielt utviklet for vindturbiner og leverer betydelig reaktiv effekt selv under svært lave spenningsfall.

  • Tapsfri tilkobling
  • Spenningskontroll innenfor PO12.3 kodekrav
  • Høyhastighets tilførselstid - kompensert på <10 msec

DATABLAD