Stasjonære løsninger

G4430/20/10 PQA 

 

G4410/20/30 PQA 

Våre faste installasjonsløsningene er spesielt designet for å gi fast og varig strømkvalitets overvåking.

Løsningene støtter alle krav til IEC 61000-4-30, og er i stand til å fange opp detaljer og avvik i alle strømkvalitetsparametere.

Den har også en synkroniseringsenhet som åpner for kontroll, sammenligning og analyse av synkroniserte data registrert av en rekke enheter innenfor et bestemt område eller på tvers av mange installasjoner. Løsningene dekker alle aspekter fra digitalt feilopptak, til strømkvalitets analysatorer og smarte målere.

Den innovative utformingen av 4K serien er et teknologisk gjennombrudd som gir den perfekte Power Quality Analyse løsning. 4K serien er er unikt tilpasningsdyktig og møter de individuelle behov og krav for nesten enhver bedrift eller løsning.

TEKNISKE DATA

Les mer om produktene/løsningene ved å klikke på lenken over.