Equalizer-st

Reduser risikoen som oppstår når store motorer starter opp! Unngå nedetid og produksjonstap!

Løsningen er utviklet for å kunne avhjelpe for utfordringene under store motorers oppstart. Typiske krav under slike oppstartsprosesser, er behovet for reaktiv strøm som er 3-8 ganger motorens nominelle strøm i løpet av en svært kort tidsperiode.

Risikoen er at dette fører til et spenningsfall i nettverket hvis dette ikke er konstruert for å tåle denne midlertidige høye belastningen. Vår løsning reduserer spenningsfallet i forhold til krav om strøm og kompenserer dynamisk for høy reaktiv energietterspørsel i ønsket tidsrom.

 • Optimaliserer systemytelsen ved å forkorte motorens oppstartstid
 • Unngår unødig slitasje på motor og forlenger levetid
 • Reduserer oppstartsstrøm og sikrer en trygg og vellykket oppstart
 • Sentralisert løsning – en installasjon kan styre ubegrenset antall forutsatt at oppstart ikke skjer samtidig
 • Øker strømkvaliteten gjennom harmoniske filter

ENERGI- OG DISTRIBUSJONSTJENESTER

 • Opprettholde spenningsnivåer innenfor angitt område til angitt tid
 • Sikre en vellykket oppstart av generatorer/motorer
 • Redusere strømtap på generatorer/motorer
 • Forlenge levetid på generatorer/motorer
 • Redusere de negative virkningene av reverserende strøm
 • Opprettholde tilfredsstillende nivå for termiske elementer
 • Forenkle/redusere behovet for generator

INDUSTRI

 • Unngå nedetid og produksjonstap forårsaket av strømsvikt ved motoroppstart
 • Redusere strømtap ved oppstart av generatorer/motorer
 • Kostnadseffektiv sentralisert løsning – en installasjon kan styre ubegrenset antall generatorer/motorer
 • Reduser beovet for oppstartsstrøm til et minimum
 • Beskytt verdifullt utstyr
 • Vesentlig reduksjon i oppstartstid