Hjem Produkter Stasjonære løsninger Elspec G5 DFR BlackBox

Elspec G5 DFR BlackBox

BlackBox DFR, en fullt utstyrt digital feilskriver innebygd med PQZIP-teknologi.

BlackBox G5DFR, en fullt utstyrt digital feilskriver innebygd med PQZIP-teknologi. Det er en multifunksjonell datainnsamlingsenhet som kontinuerlig registrerer alle bølgeformsignaler med en samplingshastighet på 1.024 samplinger pr periode. Den kontinuerlige bølgeformopptaket gjør BlackBox DFR ideell for overvåking, beskyttelse, drift, spenning-/strømkvalitetsmålinger, tidssynkronisering og lasteprofiler.

BlackBox DFR design gjør det mulig å bruke systemet til nesten hvilken som helst applikasjon for å tilby en kostnadseffektiv utførelse, når den er kombinert med Elspec PQSCADA Sapphire som er en multileverandør støtter programvare.

BlackBox DFR gir en kraftig plattform for tilegnelse, analyse og rapport av data fra el. kraft installasjoner.

KONTINUERLIG OVERVÅKING
Er i stand til å ta opp og lagre alle elektriske bølgeformer, hele tiden, for mer enn et år, med ingen hull i dataene. Den beregner RMS, harmoniske, og alle ønskede verdier fra bølgeformer i etterbehandling som omfatter beregninger av over 10.000 parametere. Skaffer et klart og helhetlig bilde av forholdene som fører opp til, under og etter en hendelse.

NØYAKTIGHET
Den banebrytende målemetodet utnytter en» dual-range» gevinst på 2 x 16 Bit som gir en overlegen nøyaktighet i henhold til IEC 61000-4-30 krav.

SYNKRONISERT OVERVÅKING
Forsikrer at loggede data fra flere enheter er synkronisert og vises på samme tidsskala med 0,1 ms oppløsning. Hver hendelse er nøyaktig analysert for nøyaktig årsaksanalyse, atferdforplantning, og kan spores tilbake til kilden.

STRØMLEVERANDØRER

  • Produsere detaljerte og omfattende statistisk
  • Feilsøker alle strømkvalitetsproblemer
  • Sikrer stabil og jevn strømforsyning
  • Vurdere status for strøminstallasjoner

HELSE, SIKKERHET OG INDUSTRI

  • Måle og analysere systemeffektivitet og tilby løsninger
  • Rapportere avvik til i henhold til strømleveranse
  • Overvåke avvik i forhold til kostnader
  • Unngå strømkvalitets uoverenstemmelser